FORSKNINGSSJEFENS FOKUS: Reidar Gjersvik

Forskningssjef:

Reidar Gjersvik,

Avd. Kunnskap og strategi, SINTEF Teknologiledelse.

Hva har fokus i miljøet ditt akkurat nå?

Vi prøver å dra i gang et prosjekt rundt kunnskapsledelse i offentlige virksomheter. I mange år har vi kjørt lignende prosjekter rundt nyskaping og tjenesteyting med fokus på privat virksomhet. Nå har vi lyst til å se på offentlige virksomheter som departementer, direktorater, Norad, Husbanken m.fl.

Det dreier seg om å finne bedre måter å mobilisere ressursene til organisasjonene på. Som å bruke flinke folk der de passer best, sette sammen gode team, dra nytte av ny teknologi, utnytte ansatte med spesiell erfaring osv.

For å få til dette går vi inn med såkalt aksjonsforskning. Det betyr at vi både observerer daglig praksis og bidrar til endringer som så vurderes igjen. Alt dette gjør vi i tett samarbeid med kundene. Tanken er at organisasjonen lærer noe om seg selv, og at vi som forskere får generell, nyttig kunnskap som kan bringes videre.

Hvorfor er dette viktig?

Offentlig virksomhet forvalter mye av nasjonens ressurser og skaper mange verdier i samfunnet, og det er derfor viktig å finne ut hvor godt det jobbes og hva som kan forbedres. Hele sektoren er dessuten i omstilling, og SINTEF har uttalt at vi skal spille en viktig rolle i denne omstillingsprosessen.