Støybildet i Oslo

EU og Statens Forurensningstilsyn har satt seg som mål at 25 prosent av støyplagene i Norge skal være vekk i 2010. SINTEF IKT har jobbet med akustikk og modellering av lyd i flere år.

Forskerne har nå koblet sitt modellverktøy for støy opp mot geografiske data, veidata, befolkningsstatistikk og data om grunn, areal og bolig, og bygger nå opp Oslo sentrum desibel for desibel. 100 millioner beregningspunkter er plottet inn en kartmodell og kombinert med andre relevante data som trafikkmengde og antall beboere.

I prinsippet kan du søke deg inn på hvert eneste bygg og få opplysninger om hvordan støybildet er i en bestemt gate eller bygg. Modellen gir også svar på hvilken side av huset eller veien som er mest utsatt for støy, og hvilke tiltak som må til for å bedre forholdene. Så langt viser forskernes beregninger at å skifte asfalttype kan være et viktig våpen i kampen mot en stadig mer støyende hverdag.

Datamodellen kan bli en viktig støttespiller for byplanleggere og andre som vil få ansvaret for å sette i verk tiltak som reduserer støy. Forskernes mål er å lage en tilsvarende modell for hele Norge.