båt blueprint

Propellkameratene kommer

Mer presis manøvrering av store skip er et område som har stor betydning for både sikkerhet til sjøs og reduksjon av brennstofforbruk og utslipp. Derfor går nå 11 norske bedrifter, inklusive Det Norske Veritas, sammen i FoU-prosjektet «Propellkameratene».

Feil på propellanlegg under operasjoner til havs og i kystområdene kan lett få alvorlige konsekvenser eller føre til totalhavari.

De 11 bedriftene, med forskningsaktørene MARINTEK og NTNU i spissen, skal utvikle nye og bedre propeller ved hjelp av fysiske modellforsøk, analyser, datasimuleringer og samarbeid med fagmiljøer i både Italia, Russland og Kina. Prosjektet skal gå i tre år.