På opprydningstokt i Moldova

Moldova – som utgjør den vestlige delen av den gamle sovjetrepublikken Moldavia – har store restlagre av plantevernmidler som delvis oppbevares under kummerlige forhold på den enkelte gård eller kollektivbruk. Moldova har fått NATO-midler til destruksjon av miljøgifter. Målet er å få alt inn i sentrale lagre, med tanke på endelig destruering. Forskere fra SINTEF har etter oppdrag fra NATO reist rundt i Moldova for å kartlegge forekomster og planlegge opprydding av nå forbudte plantevernmidler.

– Forholdene er ti hakk verre her enn i Vietnam der vi har jobbet med det samme, sier SINTEF-forsker Kåre Helge Karstensen som reiste rundt i Moldova en uke for å se på forholdene. – Her ligger over 2000 tonn omkring. Soldater er nå i ferd med å fylle på plasttønner for transport til sentrale lagre. Den vanlige form for destruksjon er sementfabrikker, men da må vi først analysere med tanke på tungmetaller som jo ikke blir borte i en ovn, men går opp i pipa. Vi må også analysere med hensyn på klor som kan ødelegge sementproduksjonen dersom det blir for mye av det.