Nytt mikro- og nanoteknologi-laboratorium

Et nytt mikro- og nanolaboratorium åpnet offisielt i Oslo 20. april, og er en av de største enkeltsatsinger for norsk forskning siden andre verdenskrig.

SINTEF og Universitetet i Oslo vil drive laboratoriet i fellesskap. Laboratoriet vil også bli en viktig nasjonal ressurs der norsk industri kan få utviklet prototyper og til og med få laget nye produkter som teknologien muliggjør.

Strenge krav til renhet og vibrasjonsdemping har gjort byggingen av laboratoriet til et krevende prosjekt, kanskje et av at de mest kompliserte byggeprosjekter i Norge til nå. Eksperter fra mange land har derfor vært hentet inn for at siste teknologi på området skulle tas i bruk. Det nye laboratoriebygget med alt sitt utstyr koster nær en kvart milliard kroner. Laboratoriet er finansiert av Nærings- og handelsdepartementet via Norges forskningsråd, og av SINTEF, og ligger i Gaustadbekkdalen i Oslo.