NTNU goes global

Globalisering har fått status som et sjette tematiske satsingsområde ved NTNU. Det betyr i praksis at globalisering blir definert som et av de seks viktigste forskningsområdene ved universitetet i tida framover. NTNU er det første universitetet som på institusjonsnivå tar opp globalisering som en større tverrfaglig strategisk forskningssatsing. De fem første tematiske satsingsområdene ved universitetet ble etablert i 1999.

Planen er at mesteparten av forskningsaktiviteten skal foregå innenfor de to hovedområdene «Produksjonssystemer i en globalisert verden» og «Globaliseringens kulturelle og sosiale uttrykk».