ung person på laptop

LESERREAKSJONER

Leserreaksjoner stiles til redaktørene: [email protected] eller [email protected] og merkes «leserbrev».

Monsterbølger

Flere lesere har kommentert artikkelen om monsterbølger som sto i siste nummer.

Sjømann Jan Thomassen hevder at det ikke nødvendigvis var en monsterbølge som forårsaket forliset til containerskipet «München». Han mener at det ikke er noen hemmelighet at et kjøleskip på 10 000 tonn lastet med poteter, hadde kantret i området dager før forliset og fløt under vann/i vannskorpen. Det er vel så sannsynlig at Munchen kan ha rent på dette og revet opp bunnen og kantret, mener Thomassen som har vært 32 år til sjøs.

Leif Sandberg fra Stavanger mener monsterbølge-artikkelen er informativ og gir en god populærvitenskapelig framstilling. Men, ifølge opplysninger han har funnet i CBC Archives, er Geminis omtale av Ocean Ranger-katastrofen feil. Sandberg skriver blant annet at «Ifølge granskningskomisjonen så var hovedårsaken til forliset knyttet til manglende kompetanse hos personellet som opererte ballastsystemet om bord på plattformen».

Begge reagerer også på at forholdet mellom skip og bølge i illustrasjonsbildet til artikkelen ikke er realistisk, at bølgen ser ut til å være nærmere dobbelt så høy som en monsterbølge kan være. Fra redaksjonelt hold vil vi påpeke at dette var et bevisst valg for å dramatisere artikkelen. Det sto også at bildet nettopp var et illustrasjonsbilde.

Temaartikkel arbeidsinnvandring

Også saken om arbeidsinnvandring har fått opp engasjementet hos våre lesere.

Einar Kjelland-Fosterud er uenig i store deler av Khalid Salimis kommentar. «Vi har ikke mangel på arbeidskraft, tvert imot. For å skjule/absorbere ledighet har vi opprettet nye stillinger i det offentlige byråkrati og økt antall uføre- og tidligpensjonerte», skriver Gemini-leseren. Han mener det allerede bor mer enn nok mennesker i Norge og i resten av Europa, og vil ha en slutt på innvandringen.

Sivilingeniør Per Bråten mener Khalid Salimi lyver når han fremstiller starten på «elendigheten» (innvandringen red.adm.) nærmest som at det sto «kom til Norge»-annonser i norske aviser. «De presset seg inn helt av seg selv», hevder han, og legger til: «Aldri har noe norsk parti hatt på programmet at de har til hensikt å omdanne Norge til en multikulturell suppe – og velgerne er slett ikke spurt». Bråten kaller «Det fargerike fellesskap» den største bløffen siden Keiserens nye klær.