Trafikk

VERKTØY FOR PLANLEGGING

I to år og med en totalramme på 8 millioner har forskere fra SINTEF, Møreforskning og Transportøkonomisk institutt jobbet for å finne et verktøy som kan brukes i arbeidet med Norsk Transportplan. Forskerne har tatt utgangspunkt i den mest detaljerte statistikken som finnes om veisystemer og transportopplegg. I tillegg har de oversatt all menneskelig adferd som daglige reiser, feriereiser og forretningsreiser til matematikk. Statistikkene kombinerer hvordan folk bor, hvilke tjenestetilbud som er i regionene, avgifter, billetter, bompenger m.m.

Til sammen har dette blitt en modell der man kan gå inn og finne ut hvor mange som f.eks. reiser over Hardangerfjorden hver dag, og hvordan det vil ta seg ut om fergen blir erstattet med bro. Første versjon av verktøyet er nå ferdig, og i høst skal modellen testes ut. Oppdragsgiver er Nasjonal Transport-sekretariat via Vegvesenet.