sykeseng

Unge menn etses oftest

Fra 1993 til 1995 fikk 270 personer behandling for etseskader på øynene ved Regionsykehuset i Trondheim. To medisinstudenter ved NTNU har gått gjennom journalene til disse, og sett på hvem som oftest er utsatt for uhell, og hvor alvorlige skadene er.

Konklusjonen er klar: Den typiske pasient med etseskader er ung, og han er mann. Uvørne, unge menn skader øynene hele tre ganger oftere enn sine jevngamle medsøstre. De fleste skadene skjer under arbeid, gjerne under arbeid med batterisyre eller silosyre.

Blant kvinnene er de eldre i flertall, og de blir vanligvis skadet hjemme, ofte av sterke vaskemidler.

Sammen med brannskader står etsende væsker for én av fem øyeskader i vestlige land.

I Norge utgjør skader under arbeid i kjemiske bedrifter og laboratorier en stor andel. Silolegging og sementstøping er også risikofylt arbeid.

97 prosent av pasientene i undersøkelsen kom fra det med milde skader eller ingen varig skade. Alle som fikk alvorlige øyeskader, var menn.