Trafikk

Om norsk «vegkapital»

Det er grunn til bekymring for tilstanden til Norges riksveier. Det kan Even Sund ved SINTEF understreke. Han er en av flere forskere ved SINTEF som på oppdrag fra Statens vegvesen deltar innenfor prosjektet «Vegkapital».

En av målsettingene ved prosjektet er å utvikle metoder for å finne ut hvor mye riks- og fylkesveinettet er verdt og hvor stort beløp som må til for å utbedre alle vei-elementene slik at de får det nivået de burde hatt.

SINTEF har også gjennomført en litteraturstudie hvor det konkluderes med at man mangler et overordnet system for kontinuerlig å kunne gi oppdaterte anslag på veikapitalens størrelse. Denne rapporten ble valgt til «månedens bog» av biblioteket i det danske Vejdirektoratet i januar. Prosjektet fortsetter ut 2005.