NYE BØKER: Om krig og fred

Truls Wyller: «Å dø for staten»

Kritisk perspektiv på rettferdig krig

Abstrakt forlag

Hva gjør du hvis noen prøver å drepe deg eller din familie? Har ikke alle rett til væpnet selvforsvar?

Truls Wyller, professor ved Filosofisk institutt, NTNU, hevder at problemstillingen er forfeilet. Krig og fred angår ikke i første rekke et forhold mellom individer, men mellom stater og mellom individ og stat. Den viktigste etiske debatten gjelder hvorvidt det er riktig å ofre uskyldige individer for kollektivet: Står hensynet til nasjonens selvbestemmelsesrett over hensynet til enkeltmennesket? Spørsmålet forfølges tilbake til kirkefaderen Augustin, og drøftes i lys av USAs og Natos kriger i Kosovo, Afghanistan og Irak.