Ny bunnrekord i matte

Aldri har norske studenter vært så elendige til å regne som nå. Da utvalgte grupper fra høstens nye studentkull tok Matematikkrådets test – stort sett grunnskolepensum – klarte de i gjennomsnitt å løse bare 49 prosent av oppgavene. For 20 år siden klarte de ferske studentene 73 prosent av oppgavene i en sammenliknbar test.

Jentene var desidert dårligst, og avstanden mellom dem og guttene øker for hvert år, selv om også guttene stadig presterer dårligere.

Studentene som ble testet, kom fra de fire universitetene og fra 20 høyskoler, og tar fag som krever en betydelig innsats i matematikk. Mange vil ende i yrker hvor de må formidle matematikk.

Best ut kom siv.ing.-studentene fra NTNU. De svarte riktig på 66 prosent av oppgavene. Men for 20 år siden greide de 84 prosent.