ung person på laptop

LESERREAKSJONER

Leserreaksjoner stiles til redaktørene: [email protected]

eller [email protected] og merkes «leserbrev».

Forbyttet forsider

Professor Merete Lie, redaktør for en av bøkene vi presenterte i siste nummer, gjorde oss oppmerksom på at vi hadde forvekslet to bilder. Forsiden på Karsten Jakobsens bok «Klokken og orgelet» ble forbyttet med forsiden på Merete Lie (red)s bok «He, She and IT – Revisited».

Feil årstall

En årvåken leser, Karl Emil Eliassen, gjorde oss oppmerksom på at vi i samme nummer skriver at Tandberg radiofabrikk ble grunnlagt i 1963. Riktig årstall er 1933.