Fengseles rammer. Her fra Tunga fengsel i Trondheim.

Gjentar lovbrudd

Av de 11 000 fangene som løslates fra norske fengsler hvert år, begår over halvparten nye kriminelle handlinger innen fem år. Kriminalitet koster Norge 38 milliarder kroner årlig.

Tone Pettersen, tidligere stipendiat ved NTNU, er hovedansvarlig for rapporten «Løslatelse til hva?» Den viser hvordan det går etter løslatelse for innsatte som har hatt et undervisningstilbud i fengselet, og dokumenterer at mange av dem verken får oppfølgingstilbud eller hjelp til å skaffe tak over hodet.

Pettersen mener at en stor gruppe kunne klart seg fint om de fikk bedre oppfølging, og det uten store kostnader. Hvis en bedring av planleggings- og oppfølgingstilbudet reduserte kriminaliteten med bare én prosent, ville samfunnet spart 380 millioner kroner årlig – på toppen av de menneskelige besparelsene.