FORSKNINGSSJEFENS FOKUS: Jack Ødegård

Avd. for bruddmekanikk og materialprøving, SINTEF Materialer og kjemi. Hva har fokus i miljøet ditt akkurat nå? Sammen med NTNU arbeider vi nå på spreng med å posisjonere oss innenfor det nye Olje- og gassprogrammet i Norges forskningsråd. Vi ønsker å gjenreise materialteknologi som tema. Rettet mot olje- og gassvirksomhet, har denne disiplinen vært stemoderlig behandlet i mange år.

På 70-og 80-tallet fantes det store materialprogram som fremmet norsk industri og forskningsmiljø – blant annet på bruk av materialer i krevende miljøer. Derfor står det også unike installasjoner i Nordsjøen. Men lang tid med mangelfull prioritering på området gjør at kunnskapen forvitrer og at sannsynligheten øker for at feil og skader skal inntreffe. En del større hendelser med brudd og lekkasjer de siste årene kunne kanskje vært unngått sammen med besparelser i milliardklassen.

Framtidas utbyggingsløsninger vil skje på dypt vann med undervannsprosessering og transport av brønnstrøm til land. Dette vil kreve høyest mulig robusthet og minimal risiko for feil.

Hva må til?

For å sikre funksjonalitet og sikker drift offshore, trenges det påfyll av grunnleggende materialkompetanse. Materialer, komponenter og prosessutstyr må være av beste kvalitet og tilpasset driftsbetingelsene som rår. Dette må skje gjennom ny forskning, og kan realiseres om vi lykkes med posisjoneringsarbeidet vårt denne våren.