Vellykket guideordning

SINTEF Teknologiledelse har evaluert samarbeidsprosjektet «Flyktningeguiden» mellom Trondheim Røde Kors og Trondheim kommune. Det innebærer at nyankomne flyktninger som bosettes i Trondheim, får et tilbud om frivillige guider, som et supplement til den kommunale innsatsen for flyktninger. Ordningen gjøres nå permanent, med virkning fra januar 2004.

Fram til i dag har 150 flyktninger nytt godt av ordningen, og evalueringen viser at både flyktninger og guider er fornøyd. Selv om ikke alle integreringsmål er nådd, har ordningen utvilsomt bidratt til å gjøre flyktninger bedre kjent med norsk hverdagsliv, språk og kultur. Samtidig har guidene fått innblikk i flyktningenes erfaringer.

Forskerne viser til sentrale sider ved Flyktningeguiden: Den bygger på gjensidighet og likeverd mellom flyktning og guide, og den både forutsetter og bidrar til positiv nysgjerrighet. Nøkkelen til suksess ligger nettopp i at begge parter både gir og tar. Her er det ikke «hjelpere» og «mottakere», men ambisjoner om å skape læring begge veier.