Graphene nanostructure sheet at atomic scale. 3d illustration

Smarte småting – noe for din bedrift

Det finnes knapt begrensninger for bruk av mikrosystemer, mener mikroentusiastene. I regi av Nordisk Industrifond er det satt i gang et prosjekt som skal misjonere for bruk av mikrosystemer i tradisjonell og framtidig industri i de nordiske landene.

Dag Ausen ved SINTEF IKT leder prosjektet MINUT – Mikrosystemer for Industriell Nordisk næringsUTvikling.

Prosjektet skal synliggjøre for nordiske bedrifter hvordan de kan øke sin konkurranseevne ved å ta i bruk små, funksjonelle komponenter både i eksisterende og i framtidige produkter.

I tillegg er det også et mål å knytte sammen de nordiske ressursene innenfor mikroteknologi.

I Norge, Sverige, Danmark og Finland har forskningsinstitusjoner bygd opp moderne mikrolaboratorier som utfyller hverandre. Derfor vil det også være viktig å bygge opp en generell kjennskap i industrien om hva disse miljøene kan bidra med.

Prosjektledelsen hører gjerne fra bedrifter som ønsker å vite mer om hvordan de kan bruke mikroteknologi til å fornye og effektivisere produkter og produksjonsprosesser. Kanskje nettopp ditt produkt trenger en smart, liten sensor?