Shop till you drop

Julen har vært over oss. Likeså nyårets betydelige bytting av bedrøveligheter, og til og med nye innkjøp for de aller mest hardbarkede. Julen – med tilliggende herligheter i for- og etterkant – er shoppingens og udødelighetens høytid. Forbindelsen mellom de to burde være klar.

Uomtvistelig er i alle fall det faktum at Jesus foretok en strålende og historisk markering av det å overvinne døden. Naturlig derfor, å feire dette gjennom julens overstadige kjøpeglede. Selv om Jesu bedrift synes uoverkommelig og ikke spesielt repeterbar for oss andre i rent fysisk forstand, er det ikke snakk om at oppgaven har ligget brakk og uprøvd.

Fra alkymistenes livseliksir til genetikkens muligheter har døden vært drivkraften i det meste av viktig kulturproduksjon og teknologisk innovasjon.

*

Motivasjonen måtte vært hinsides for en oppgave så formidabel som den keiser Qin la på seg da han samlet Kina til ett rike, og ikke et hvilket som helst rike heller, men til og med Midtens rike.

Qin var så besatt av å overmanne døden at han konstant reiste rundt i riket og gjestet folk som hadde løsninger på hans formidable problem. På dette slet han seg naturligvis sånn ut at han døde altfor ung. Heldigvis var han forberedt, og tok med seg hele hæren sin i graven, omlag 8000 individuelt unike terracotta-krigere i full størrelse.

I tillegg til de titusener av håndverkere som bygde mausoleet som han fikk levende begravd for å bevare hemmeligheten. Og faraoene fikk, som vi vet, reist de langt ifra puslete pyramidene som «utskytningsramper» for å skaffe seg evig liv i himmelen.

*

I dag er det først og fremst genetikken som bringer håp til de som vil lure seg unna døden. Når biene kan slå av og på sine aldringsbrytere, må vel vi kunne greie å kontrollere våre telomerer, telleapparatet ytterst på kromosomene som klokker vår celledød.

Andre ser kanskje de største mulighetene i få lagret sitt sinn i computere, og slik en gang for alle få slutt på den frustrerte tilstand «to be living in a meat machine with no backup», som hjerneforskeren Bart Koskos så fint sa det. De siste årenes virus extravaganza har nok fått mange på mer edruelige tanker, få ønsker «penis enlargement»- spam som en tungt integrert og permanent del av sin psyke.

Et på alle måter klokelig valg her vil måtte være å følge kineserne i å velge Linux som operativsystem.

*

De aller fleste av oss, derimot, støtter oss til shopping for å døyve dødsangsten, en tilstand med rikt jordsmonn i vårt endimensjonale, bleke og monokromatiske flatland av et univers.

Konsum er udiskutabelt det moderne menneskets mektigste mekanisme for å lage felles mening. Ikke rart vi trenger Harry Potter, Matrix og Ringenes Herre. Sistnevnte er for øvrig en heftig advarsel mot udødelighetenes hybris. Den sørgelige tilstand i Middle-Earth oppstod som en følge av at gudene forlot verden da menneskene brøt pakten og gjorde krav på alvenes udødelighet.

Nå kan det riktignok synes i overkant naivt og patetisk å skulle shoppe seg til evig liv, men ikke alle kan operere i like store format som keiser Qin og faraoene, i alle fall ikke før telomer-teknologi blir hyllevare.

*

Prøv derfor å mildne kritikken av det mer eller mindre helårsbaserte kjøpehysteriet, hybris eller ikke, det ligger en dypere mening bak slagordet «shop till you drop».

EMIL RØYRVIK, (31) er utdannet sosialantropolog ved NTNU. Han er forsker ved SINTEF Teknologiledelse, der han arbeider med læring, kunnskap og kultur i arbeidslivet.