NATUR

Det gamle temaet

for enfoldige malere og poeter,

sauegjetere og subsidierte småbrukere.

Jordens skrukkete ansikt

som langsomt lukker seg rundt

beslutningen om å dø ut.

I et rom som stadig ekspanderer

stuper ennå blaff av renhet

gjennom lysårene, lik stjerneskinn,

mot vårt hjørne av tilværelsen.

Snart er avstanden så stor

at vi må bøye oss ned mot barn og bregner

og be dem fortelle

hva berg, mold og gress betyr.

Av KOLBEIN FALKEID (1933 -)