Kort og langt på nett

Leserne vil ikke bare ha korte og kjappe nyheter, men også fordypningsstoff og lengre saker på nett. Det mener forsker Hendrik Spilker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU.

– Jeg tror nettredaksjonene har fått noen aha-opplevelser, og det er grunn til å tro at det vil skje endringer. Før dot.com-boblen sprakk, ble det lagt ned store investeringer i nettavisene. Hovedmålet var å gjøre det mulig med døgnkontinuerlig nyhetsoppdatering. At folk i økende grad bruker nettaviser også til fordypning, kan føre til at redaksjonene legger noe mindre vekt på nettavisen som øyeblikksmedium. I tillegg til rask nyhetsformidling, blir nettavisen i økende grad en ressursbank, tror Spilker.

Han mener imidlertid at nettavisene fortsatt kan bli bedre til å fylle denne rollen. Flere nettaviser trenger bedre søkefunksjoner og kan bli flinkere til å finne nyttig bakgrunnsstoff å linke til. Etter Spilkers mening er det IKT-nettstedet digi.no som er dyktigst på dette i dag.