Hvor kommer spam fra?

Lurer du på hvordan fremmede får tak i akkurat din e-postadresse for så å overøse deg med mengder av søppelpost? Du er ikke alene. Mengden med spam har økt de siste årene og utgjør i dag rundt 50 prosent av all e-post.

Ordet spam betyr egentlig «skinke på boks» og er en uhøytidelig betegnelse på uønsket e-post. Selve uttrykket stammer fra en ellevill Monty Python-sketsj der Terry Jones driver Graham Chapman til vanvidd ved å repetere «spam, spam, spam» i det uendelige med skrikende kvinnestemme.

Spam handler om salg og reklame. For å kunne spre budskapet, må det adresselister til. Automatiske prosesser og søkemekanismer leter opp e-postadresser på nettet. Om din e-postadresse ligger synlig på nettet, må du regne med å kunne havne på listene.

Mange eksperter mener kampen mot søppelmailen er en tapt kamp. Hver eneste dag spres rundt 2.5 milliarder søppelmailer verden over, og vi må forberede oss på at det blir verre. En gjennomsnittlig bruker får 1500 spam i året. I løpet av de neste tre årene er antallet beregnet til 3800.

Det er vanskelig å spore spam på internett. Mange avsendere sitter i Korea og Russland som ikke har noen lovgivning på området. I Norge kan man få store forelegg for å sende ut spam, men lite av det vi mottar, har opphav her i landet.

Ved Senter for informasjonssikring (SIS) (http://www.norsis.no) på SINTEF arbeider forskerne med å kartlegge trusler som berører IKT-systemer i Norge, informere om dette og knytte kontakt med tilsvarende organisasjoner i andre land.

Hvilken tankegang ligger bak spam’en?

Det er for det meste næringsdrivende og selgere som står bak søppelposten. Med produkter som Viagra, ymse slankemidler og porno satses det på at noen få svarer på henvendelsen. Dette er tilstrekkelig ut fra de mengder som spys ut. I tillegg er det avsendere som forsøker svindling på ulike sett. Mange har f.eks. mottatt hjerteskjærende henvendelser fra Nigeria om hjelp til fiktive banktransaksjoner.

Hvordan blir spam spredt?

Noen spam-utsendere prøver å installere en «bakdør» på maskinen din. De sender e-post med vedlegg som installerer et program på maskinen din hvis vedlegget aktiveres. Norske maskiner benyttes ofte som mellomledd til å spre virus og spam siden vi har raske maskiner og gode nettverk.

Hva kan vi foreta oss?

Vi kan installere filtre for å beskytte oss mot spam. De beste filtrene er statistiske, det vil si at de har trenet seg opp på en rekke ord/regler som gjør at de tygger seg gjennom e-postmeldingene og sorterer ut e-post der sannsynligheten for spam er til stede. Store bedrifter har gjerne filter på e-postserverne slik at spam og farlige vedlegg fjernes automatisk. Det er også viktig å sette opp e-postprogramvare korrekt, slik at din e-posttjener ikke videreformidler spam.

Hva er sammenhengen mellom virus og spam?

Det er en tett kobling mellom e-postvirus og spam. Mange e-postbaserte virus fungerer slik at de kommer inn på maskinen din som et vedlegg til en e-post. Når du aktiviserer vedlegget, kjøres viruskoden. Hva viruset gjør, kan variere, men det er en trend at svært mange virus fungerer slik at de leter gjennom maskinen din etter e-postadresser og sender seg selv videre til alle adresser de finner.

Tekst: ÅSE DRAGLAND