Sjøen

Betaler vi for mye for vannet?

I dag finansieres vann- og avløpssektoren (VA) i Norge etter selvkostprinsippet.

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet og NORVAR – Norsk vann- og avløpsverkforening – har SINTEF vurdert mulighetene for å etablere et nytt finansieringssystem for denne sektoren. Forskerne peker på at motivasjonen for å effektivisere og dermed forbedre tilbudet innenfor vann- og avløpssektoren ikke er særlig høy med dagens selvkostmodell.

SINTEF anbefaler derfor å innføre en benchmarkingsordning for å sammenligne og synliggjøre kvalitet og kostnader på tjenestene. I tillegg anbefaler forskerne også å etablere en reguleringsordning med inntekstrammer etter mønster av den som i 1997 ble innført for nettleddet i el-forsyningen