Gravide bør begrense kaffeinntaket

Kvinner som drikker mye kaffe mens de er gravide, kan føde barn som er mindre enn normalt. Mange veier under tre kilo.

Det er imidlertid nesten bare guttefostre som reagerer negativt på mors kaffedrikking.

Ifølge studien som er utført ved blant annet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), påvirker kaffeinntaket jentebabyenes fødselsvekt i veldig liten grad.

Undersøkelsen ble foretatt blant 850 andre- og tredjegangsfødende i Bergen og Trondheim på midten av 1980-tallet. Resultatene ble nylig presentert i det engelske tidsskriftet “Journal of perinatal and paediatric epidemiology”.

Tre kopper dobler risikoen

I to omganger ble kvinnene bedt om å føre opp alt de spiste og drakk i løpet av tre dager. Målet var å finne ut om, og i tilfelle hvordan, kostholdet påvirket fosterutviklingen.

Kaffe var et av næringsstoffene som slo negativt ut. Resultatene viste at kvinner som drakk mer enn tre kopper kaffe, hadde dobbelt så stor risiko for å få barn med lav fødselsvekt sammenlignet med de mer moderate kaffedrikkerne.

Høyt inntak i siste tredjedel av svangerskapet ser ut til å være en ekstra stor risiko. Resultatene holdt seg stabile også når forskerne justerte for andre faktorer, som røyking og alkohol.

Koffein hindrer næringen

Barna i undersøkelsen var født til normal tid, men veide mindre enn forventet i forhold til svangerskapets varighet. Mange av dem veide under tre kilo.

Professor ved Institutt for samfunnsmedisin, Torstein Vik, oppfordrer gravide om å begrense kaffedrikkinga.

Professor ved Institutt for samfunnsmedisin, Torstein Vik, oppfordrer gravide om å begrense kaffedrikkinga.

Professor Torstein Vik ved NTNU har vært med på å utføre studien. Han påpeker at det finnes flere stoffer i kaffe, men at det sannsynligvis er koffeinet som virker inn på fosterveksten. Årsaken kan være at koffein får blodårene til å trekke seg sammen, og dermed hindrer tilførselen av næring til fosteret.

Vik understreker at selv om kaffe kan påvirke fosterveksten, trenger ikke dette å være farlig.

– Lav fødselsvekt er ikke noen fare i seg selv, og mange av babyene utvikler seg helt normalt selv om de er små når de blir født. Men lav fødselsvekt er en risikofaktor for sykdom både rundt og etter fødselen.

Kaffe på fy-lista i USA

Norske kvinner har fått en lang liste over hva de bør gjør og ikke bør gjøre når de er gravide. Røyk og alkohol har lenge inngått i “fy-lista”. Mens leger i USA allerede på 1980-tallet føyde kaffe til denne lista, har debatten vært nærmest fraværende i Norge.

Når man samtidig vet at norske kvinner drikker langt mer kaffe enn sine amerikanske medsøstre, mener Vik det er naturlig å fokusere på risikoen.

Farligst siste tredjedel

Professoren oppfordrer gravide til å begrense kaffeinntaket, særlig i den siste tredjedelen av svangerskapet. Det er da fosteret, og særlig gutter, vokser raskest, og dermed den perioden det er størst fare for å hemme veksten med blant annet kaffe.

Vanligvis blir koffein omsatt og brutt ned i kroppen. På slutten av svangerskapet svekkes denne evnen, og konsentrasjonen av koffein i blodet blir høyere.

– Fosteret får i seg akkurat samme mengde koffein som moren. Svært få ville gitt et nyfødt barn kaffe, og dermed er det logisk at man også begrenser inntaket under svangerskapet, påpeker Vik.