båt blueprint

Skipsteknologi: Øker propellers levetid

Doktorgradsstudenter ved Marinteknisk institutt, NTNU, har utviklet et system for propellstyring på skip, som overfører prinsipper fra bilindustriens anti-spinteknologi. Dette er et nybrottsarbeid med stor industriell betydning, ettersom mekanisk slitasje på grunn av dårlig «thruster-styring» har store økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser. Propellutskiftinger koster hvert skip fem til ti millioner kroner i året, og titalls millioner i et skips levetid. Teknologien er relevant for alle typer skip, men spesielt for posisjoneringsskip og -rigger.

 

Industribedrifter har allerede vært i kontakt med faggruppen for utvikling av konseptet. Funnene er beskrevet i artikkelen «Anti-Spin Thruster Control in Extreme Seas», som ble kåret til beste artikkel under en internasjonal konferanse i Spania i september.