Primula-premiere

150 primulaarter, både viltvoksende og ­slike som er kultivert fram av mennesket, kan du nå studere i NTNUs botaniske hage på Ringve i Trondheim. Primulahagen ble åpnet i august. Samlingen har fått plass på nordsiden av hagen, i ei skråning nedenfor Ringve museum, som tidligere var uframkommelig og gjengrodd. Nå framstår den med sirlige bed og primulaer i mange fargenyanser.

Hagen er bygd opp av seks bed som ­huser hver sin underslekt. Dette skal vise utviklingen fra de opprinnelige artene til de menneskeskapte variantene, som har oppstått gjennom kryssing og foredling. Frø og stiklinger er blitt skaffet til veie fra sam­arbeidende hager i inn- og utland.

Primula er en stor slekt med omlag 430 forskjellige arter. I Norge finnes fem, blant annet kusymre og maria nøkleblom. De ­aller fleste artene lever i Himalaya og Kina.