Onsager på frimerke

Nobelprisvinner i kjemi og æresdoktor ved NTH, Lars Onsager (1903-1976), fikk i september sitt kontrafei på ett av Posten Norges nye frimerkeserie med nobelprisvinnere.

Onsager tok diplomen som kjemiingeniør ved NTH i 1925, bare 22 år gammel. Alt da hadde han tenkt ut teorien som skulle gi ham nobelprisen mer enn 40 år seinere.

Onsager er ikke den eneste med tilknytning til universitetet i Trondheim som har fått nobelprisen, men han er den første med eget frimerke. Valøren er 22 kroner.