Kart over Bosnie Herzegovina

Inkubatorer i Bosnia

Bosnia-Hercegovina led store tap under krigene på 1990-tallet. Landet har høyt utdanningsnivå, kvalifisert arbeidskraft og en godt utviklet samfunnsstruktur, men dårlige vilkår for forretningsutvikling og innovasjon.

I et forprosjekt vurderer SINTEF sammen med SIVA (Selskapet for industrivekst) mulighetene for å få opp et funksjonelt innovasjonssystem – såkalte inkubatorer – både på nasjonalt og på regionalt plan i Bosnia. Ordet inkubator betyr egentlig rugekasse eller kuvøse, og er i denne sammenhengen et tilrettelagt miljø hvor bedrifter under etablering kan få rådgivning og tilgang til fysisk infrastruktur og ressurser som gjør etableringsfasen lettere.

Et velfungerende innovasjonssystem inkluderer også bygging av nettverk for at bedrifter og støtteapparat kan dra nytte av hverandres kunnskap og erfaringer.

Prosjektet hvor SINTEF og SIVA er involvert, er finansiert av norske bistandsmidler gjennom Norad. Dette er første gang Norad støtter et prosjekt hvor bærekraftig økonomisk utvikling direkte blir sett på som et middel for bekjempelse av fattigdom.