Feltforsøk i den engelske kanal

SINTEF Kjemi deltar i EU-prosjektet NEBAJEX der målet er å utvikle metodikk for å gjennomføre såkalt netto miljøgevinstanalyse ute i felt. I sommer skulle forskerne ­delta i et eksperi­mentelt oljeforsøk på vestkysten av Frank­rike, men uken før ble det oppdaget oljeutslipp fra «Tricolor» som ­ligger i den engelske kanal, og den faglige aktiviteten ble ­flyttet hit.

Tricolor fikk store ­nyhetsoppslag da den, fullastet med biler, kolliderte i den engelske ­kanal, tippet rundt og sank på 25 meters dyp. Siden båten ligger midt i den travle skipsleden gjennom den engelske kanal, har flere båter kollidert med vraket. Båten kuttes nå opp i seksjoner som heises opp på en lekter og fraktes til lands. Siden det også kuttes gjennom ­oljetanker om bord, er det blitt registrert oljeutslipp.

Under det ukelange feltforsøket i midten av september deltok SINTEF sammen med forskningsinstituttene MUMM i Belgia og CEDRE i Frankrike med prøvetaking, analyser og modellsimuleringer av oljens drift.