Nye bøker: Om dobbeltmoral i norsk utviklingshjelp

Jarle Simensen: «1952-1975, Norge møter den tredje verden», Norsk utviklingshjelps historie, Bind1.

NTNU-professor Jarle Simensen kritiserer i første bind av historien om norsk utviklingshjelp, den

norske dobbeltmoralen i møtet med den tredje verden. Halvparten av bistandskronene på nittensyttitallet havnet rett tilbake i norske lommer, gjennom at fattige land måtte forplikte seg til å kjøpe norske varer og tjenester i bytte for bistanden.

Simensen peker også på hvordan Norges giverglede – over 170 milliarder kroner gjennom 50 år – aktivt har blitt brukt til å styrke norske egeninteresser i utenrikspolitikken.

Hvorfor er det så vanskelig å overføre teknologi og organisasjonskultur fra rike land til fattige, spør Simensen i trebindsverket. Mangelen på konkrete resultater i ulike «skandaleprosjekt» i land som Kenya, Tanzania og Ghana blir grundig gjennomgått.

NORAD på syttitallet var preget av en viss venstreorientert profil med en mild ensretting, skriver historieprofessoren. Enkelte prosjekter i land som Cuba, Vietnam og Nicaragua under sandinistene kan vanskelig forklares uten en sterk ideologisk ballast innad i NORAD, mener han.

Det er Utenriksdepartementet som har bestilt trebindsverket. Bind 2 og 3 følger bistandspolitikken helt fram til 2002.