Nye bøker: Myter og realiteteri arbeidslivet

Bente Rasmussen og Ulla Forseth: «Arbeid for livet», Gyldendal.

I sin artikkelsamling har arbeidslivsforskerne Bente Rasmussen og Ulla Forseth ved SINTEF Teknologiledelse tatt for seg forhold ved dagens arbeidsliv. Vi ledes gjennom tema om nedbemanning, salg og kundekrav, lov og regelverk, og dilemmaer ved overgang fra industri til serviceyrker. Myter om det nye arbeidslivet drøftes: Mange ser for seg kunnskapsarbeidere uavhengig av tid og sted, fartende rundt med bærbare pc’er og mobiltelefoner, men IKT-sektoren utgjør knappe 4 prosent av sysselsettingen i Norge.«Det grenseløse arbeidet» der jobb knyttes til personlighet, kan derimot være et økende trekk ved dagens arbeidsliv. Forfatterne ser også en spennvidde i nye organisasjonsformer: Rutinemessig deltidsjobber (McDonaldisering) kan spre seg, men også en utvikling mot individuell service med stor vekt på kundebehov.