Nese for bedre vaksinering

En nyutviklet nesespray kan revolusjonere vaksinasjonsteknikken i årene som kommer.

Av Jan Helstad

Det er mange ulike måter å innta et medisinsk preparat på. De fleste medikamenter tas via munnen, mens vaksiner og hurtigvirkende medikamenter helst gis som injeksjon. Nesespray har primært vært brukt for preparater mot forkjølelse og allergi, men levering via nesen er også aktuelt for mange vaksiner og andre medikamenter. En viktig begrensning for utvidet bruk av nasal levering, har så langt vært å få det aktive stoffet fram til rett sted i riktig mengde. Det er nå løst med den nye metoden til bedriften OptiNose.

Forskning i Norge og EU

Bedriften OptiNose vant Venture Cup prisen for 2000 der kriteriene er en god forretningsidé og et interessant produkt. I etterkant har bedriften fått betydelig økonomisk støtte fra Norges forskningsråd, SND, FUNN/SkatteFunn-ordningene og fra EU’s CRAFT-program.

På oppdrag fra OptiNose har deler av forskningen og produktutviklingen blitt utført ved SINTEF. Tone Øderud har ledet en brukerundersøkelse blant leger og pasienter – der responsen har vært meget positiv, mens Erik Andreassen og Rune Gaarder har arbeidet med tekniske løsninger for utløsningsmekanismen. Dette har bl.a. inkludert analyser av luftstrømninger.

– Med det nye apparatet utløses sprayen automatisk når pasienten blåser i munnstykket og en viss luftstrøm er opprettet. En av utfordringene er å få til en kontrollert utløsning av en spray med ønsket hastighetsfelt og fordeling av partikkelstørrelse, sier Erik Andreassen.

– Nye produkter til farmasøytisk industri – som dette – er et spennende område for oss som jobber med material- og mikroteknologi. For massevaksinering er f.eks. rimelige engangsapparater av interesse, og dette krever enkle og smarte løsninger i polymermaterialer.

Inngangsport for medisiner

Den fremre delen av nesehulen vår er kledd med hud og dårlig egnet for absorpsjon av medisiner. Lenger bak er nesehulen kledd med slimhinne som har god blodgjennomstrømning og mange aktive immunceller. Det er i dette området medikamenter kan absorberes til blodbanene og vaksiner kan stimulere det lokale immunforsvaret. Nervecellene i lukteorganet som finnes øverst i nesehulen, er som en forlengelse av hjernen. Dette er en mulig inngangsport for medisiner og vaksiner rettet mot sykdommer i hjernen.

Den nye sprayen virker slik at pasienten får en beholder med to åpninger. Den ene er et munnstykke mens den andre er et anatomisk nesestykke som plasseres i det ene neseboret. Pasienten blåser i munnstykket, og en spray av partikler frigjøres automatisk og blåses inn i neseboret. Når man blåser ut, vil alltid klaffen til svelget være stengt slik at sprayen ikke kommer ned i svelg og lunger. Luftstrømmen vil blåses ut gjennom det andre neseboret. Fordelingen til ulike deler av nesehulen kan modifiseres ved å justere partikkelstørrelse og luftstrøm.

En rekke fordeler

– Ved bruk av tradisjonell nesespray vil en betydelig del av dosen renne langs nesegulvet til munnen og videre til magesekk, og ofte gi vond smak og ubehag. Daglig bruk av allergispray fører dessuten ofte til irritasjon og blødning i den fremre delen av nesehulen. Med den nye leveringsmetoden kan vi optimalisere fordelingen av medikamenter og vaksiner slik at effekten, brukervennligheten og sikkerheten blir maksimal, sier Per G. Djupesland som er forskningssjef og en av gründerne i OptiNose.

Med nasal vaksinering og medisinering unngås sprøytestikket og dessuten hindres overføring av smitte ved uhell eller gjenbruk av sprøyter. Metoden vil også egne seg meget godt for massevaksinering i u-land der hygieniske forhold kan være dårlige og ressursene begrenset. OptiNose er nå i diskusjon med internasjonale organisasjoner om nasale vaksineprosjekter.

– Det nære samarbeidet med de høyt kvalifiserte fagmiljøene ved SINTEF og de andre norske teknologibedriftene i CRAFT-prosjektet, har vært svært viktig for OptiNose. Vi har kommet langt i produktutviklingen på kort tid, sier Djupesland. Produktene til OptiNose er rettet mot et internasjonalt

marked, og den første innretningen er snart klar for produksjon.