Nattbilde som viser tre opplyste oljeplattformer

Mikroorganismer i oljereservoar

• Mikrobiologiske systemer spiller en vesentlig rolle i oljeindustrien, og mikroorganismer påvirker ulike trinn av oljeproduksjonen. Mikrobielle prosesser er viktige årsaker til f.eks. biologisk korrosjon, forsuring av oljebrønner og plugging av nærbrønnsområder. Mikroorganismer fra varme oljereservoarer har også et potensial for utnyttelse i industrielle prosesser som krever høye temperaturer.

SINTEF og Statoil har samarbeidet i flere år for å utvikle teknologi for studier av mikrobielle samfunn i varme oljereservoarer med temperaturer på 70-90 °C med molekylærbiologiske metoder og ved dyrking av disse ved høy temperatur og trykk.

Mikroorganismene fra reservoarene karakteriseres også med tanke på mulig utnyttelse i industrielle systemer, bl.a. for oppgradering av olje.