Håndtrykk

Geminisentrene er etablert

Tvillingene NTNU og SINTEF ønsker å bygge større fagmiljøer med høyere kvalitet enn partene kan klare hver for seg. Fredag 29. august foresto derfor næringsminister Ansgar Gabrielsen den offisielle åpningen av de første Geminisentrene ved NTNU og SINTEF. Fagmiljøene som i første omgang samler seg, er Materialer og energi, Veg og samferdsel, Energiforsyning og klimatisering av bygninger, og Anvendt kuldeteknikk.

I en internasjonal sammenheng er det gode fagmiljøer som etterspørres – fra både oppdragsgivere og studenter. NTNU og SINTEF er avhengig av kvalitet og av at kvaliteten synes. Fagmiljøene vil inngå forpliktende strategiske allianser der formålet er å samordne og målrette miljøenes faglige satsinger. På det viset håper man å få større slagkraft også for nyskaping og næringsutvikling.