Problematisk nordlys

Nordlyset er vakkert, men en av militære HF-sambands (High Frequency) største fiender i Nord-Norge. Lyset forstyrrer nemlig ionosfæren, ca 300 kilo­meter over bakken, der sambandssystemenes radiobølger går før de reflekteres til­bake til bakken. Dermed kan det bli problemer med mottak av bilder, tekst og tale. Dr.ing. Roald Otnes har i sitt doktorgradsarbeid ved NTNU videreutviklet en teknikk kalt turboutjevning, og brukt den i HF-kommunikasjon. Mottakeren i et HF-system består blant annet av dekoder og utjevner. Til nå har dataene gått rett fra utjevneren til dekoderen og ut. Med turboutjevning sendes informasjonen rundt i sløyfe flere ganger. Dermed kan utjevneren og dekoderen gjøre en bedre jobb før dataene sendes ut. Turboutjevning kan forbedre mottakeren i digitale HF-systemer med ca tre desibel. Det betyr også at man ikke trenger å bruke like stor effekt for å sende informasjon, og batteriet i senderen varer lenger.