Handshake

Pris for avansert hørselvern

Akustikkforskerne Svein Sørsdal, Odd Kr. Østern Pettersen Jarle Svean i Trondheim er prisbelønt av SINTEF for en produktidé som nå blir virkelighet: intelligent hørselvern og kommunikasjonsutstyr i en og samme ørepropp. De har både unnfanget ideen til den uvanlige øreproppen og arbeidet med å kommersialisere den.

Øreproppen slipper gjennom ønsket lyd, som sidemannens stemme, men har en miniatyrisert databrikke som sorterer ut og fjerner den skadelige delen av støy. Dette begrenser faren for hørselsskader. I tillegg har øreproppen en indre mikrofon. Denne fanger opp brukerens stemme inne i øregangen slik at stemmen kan videreformidles til omgivelsene via radio, mobiltelefon eller andre kommunikasjonssystemer.

Løsningen kommersialiseres av selskapet Nacre AS. Forsvaret i Norge og Sverige har deltatt aktivt i utviklingen og finansieringen av øreproppen og har gitt Nacre i oppdrag å lage 100 prototyper. Disse skal testes ut av soldater i begge land.