Hildur blir business

I denne utgaven av Gemini kan du lese historien om hjuldyret Hildur, en Brachionus plicatilis, som dyrkes frem som fôr til torskeyngel. Hildur og de andre hjuldyrene i laboratoriet er nødvendige ledd i verdikjeden fram mot oppdrett av torsk i stor skala. Lykkes vi, kan torskeoppdrett bli en ny norsk suksessnæring.

Historien om torskeoppdrett illustrerer nødvendigheten av en selektiv og målrettet næringspolitikk her i landet. Fisk er en av våre viktigste naturressurser, og vi kan mer om fisk enn de fleste. Og i en globalisert verden med internasjonal arbeidsdeling må små land som Norge nettopp konsentrere innsatsen om områder hvor vi kan bli best.

Norsk torskeoppdrett er utviklet gjennom et nært og langsiktig samarbeid mellom næringen og forskningsmiljøene, med SND og Forskningsrådet som økonomiske bidragsytere. Næringen ville aldri klart jobben alene – like lite som norske bedrifter klarte å løfte laksenæringen og oljenæringen alene.

Det er lett å glemme at det er nasjonale krafttak og en målrettet næringspolitikk som ligger bak mange av våre store, vellykkede, industrielle satsinger. Særlig i disse tider, hvor det er blitt moderne å sverge til generelle og næringsnøytrale virkemidler. Hildur og søstrene hennes kan bidra til at Norge lykkes på oppdretts­torsk – men bare dersom vi stimulerer utviklingen aktivt videre. Du kan lese historien om Hildur på side 28.

Hildur blir business2