GEMINI – etterklang

I denne spalten bringer vi noen kommen­tarer, rettelser og oppfølginger av tidligere artikler i Gemini. OBS: Gemini er en ­periodisk publikasjon som med dagens ­om­fang ikke har mulighet for å trykke lengre diskusjonsinnlegg basert på ­tidligere ­artikler. Slike kommentarer vil bli formidlet direkte til den det gjelder.

Redningsaksjonen i Kabul

I forrige nummers reportasje om redningsaksjon for kulturminner i Afghanistan kom vi i skade for å gi all hjemlig ære til bare én eneste NTNU-er: stipendiat Amund Sinding-Larsen. Men æren skal absolutt deles med én til. Svein Bjørberg er professor II på NTNUs Institutt for bygg, anlegg og transport, der han underviser i «Ombyggingsteknikk og bygningsforvaltning», og ellers seniorrådgiver i Multiconsult. Bjørberg har vært sammen med Sinding-Larsen på flere oppdrag i Nepal, Tibet og nå sist i Kabul, der de registrerte og målte opp den kompliserte kuppelkonstruksjonen på Timur Shah-mausoleet – som Multiconsult siden gjennomførte avanserte statistiske analyser på.

Redaktør