Bedre tannpuss

Jordan AS hadde behov for et hjelpemiddel for å utvikle best mulig tannbørster. Bedriften laget kustige tenner og en pusseautomat, og hyret inn SINTEF for å lage et system som kunne måle hvor godt en tannbørste pusser.

Etter en runde i pusseautomaten ble det tatt bilder av tennene der belegget ble målt. Lyssettingen ble satt slik at belegget fikk en mørkere tone på bildene. Mengde belegg som ble igjen på tennene etter de ulike tannpussene, ga en pekepinn om hvilken børste som var best

– Bildeanalysen krevde gode bilder av belegget på hele tanna. Vi brukte mange oppsett med kamera og lys inntil inntil vi fant en lur løsning med speil, hvor vi fikk tatt bilde av alle tenner samtidig, forteller prosjektleder Britta Fismen ved SINTEF.

Etter å ha tatt gode bilder er forskerne bare halvveis. Bildene analyseres med spesialskrevne algoritmer, og resultatet blir et tall på hvor godt belegget er fjernet på forskjellige deler av tanna. Analysestasjonen er laget slik at den er enkel å betjene.