Vil forvandle avløpsvann til drikkevann

Rensing av avløpsvann er en av de sikreste metodene for å sikre at flest mulig får rent vann. Teknikkene finnes allerede, og blir stadig bedre. Det som trengs er penger.

Vi i Norge er ganske heldige når det gjelder vannressurser. Ser vi på mengde fornybart vann, har vi nesten 100 000 kubikkmeter per innbygger hvert år.

Ferskvann utgjør 2,5 prosent av alt vann på jorda. Bare 0,3 prosent av dette er knyttet til elver og innsjøer.

Ferskvann utgjør 2,5 prosent av alt vann på jorda. Bare 0,3 prosent av dette er knyttet til elver og innsjøer.

Ikke alle er like heldige. I et vannfattig land som Israel er tilgangen på fornybart vann 500 kubikkmeter per person årlig. Da må man gjenbruke vann, og dermed rense det for å tilfredsstille behovet.

Millioner dør

– Fortsatt er det slik at 20 prosent av verdens befolkning ikke har tilgang til sikkert drikkevann og 50 prosent mangler tilfredsstillende sanitære forhold. Hvert år dør 3,4 millioner mennesker av vannrelaterte sykdommer, forklarer Hallvard Ødegaard, professor ved Institutt for vann- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

I den rike delen av verden har vannforsynings- og avløpsteknologien i all hovedsak løst disse problemene. Ifølge Ødegaard er penger det største hinderet for at det også kan skje i den fattige delen av verden.

– FN har satt som mål å halvere antall mennesker uten sikker og rimelig tilgang til drikkevann. Ifølge Verdensbanken betyr det at den økonomiske innsatsen på vann- og avløpsområdet må økes fra rundt 75 til 180 milliarder dollar i året.

Hallvard Ødegaard mener det finnes nok vann i verden - utfordringen er bare å rense det så det kan drikkes.

Hallvard Ødegaard mener det finnes nok vann i verden – utfordringen er bare å rense det så det kan drikkes.

Forsker på rensemetoder

På steder med virkelig vannmangel, er avløpsvann en sikker kilde, mener Ødegaard. Avløpsvann er alltid tilgjengelig, og med de rette metodene, vil det kunne forvandles til livsviktig rent drikkevann.

På Institutt for vann- og miljøteknikk har forskerne jobbet med vannrensing siden 1975. Det finnes en rekke ulike måter å rense avløpsvann på. Ødegaard framhever membranteknologi som en av de mest lovende metodene.

Vannet filtreres gjennom en membran med porer i varierende størrelse. Avhengig av membranens poreåpning holdes ioner, molekyler og partikler igjen på innsida. Valg av membran bestemmes ut fra formålet med rensingen. Vann som blir renset for å kunne drikkes, må gjennom så tette membraner at bakterier, virus og annen forurensing forsvinner.

Kan erstatte klor

Membranteknologi er allerede tatt i bruk i hele verden, men så langt har den hovedsakelig blitt brukt til rensing av drikkevann, og ikke avløpsvann. Også i Norge renser flere vannverk drikkevannet med membranteknologi.

Dette membrananlegget brukes på avløpsvann. Filteret stopper alt fra foruresning til bakterier, og det rensede vannet kommer ut fra røret på toppen.

Dette membrananlegget brukes på avløpsvann. Filteret stopper alt fra foruresning til bakterier, og det rensede vannet kommer ut fra røret på toppen.

– Membranteknologi kan erstatte klor for å fjerne sykdomsfremkallende organismer. Dette er spesielt viktig med tanke på å uskadeliggjøre enkelte mikroorganismer som er motstandsdyktige mot klor. Slike har forårsaket epidemier i den senere tid, forteller Ødegaard.

Vi i Norge kan unne oss den luksus at vi sjelden må blande naturlig vann med brukt vann, eller avløpsvann. I de fleste deler av verden er gjenbruk av vann en selvfølge. Vanligvis foregår dette ved at avløpsvann renses og slippes ut til elver eller innsjøer. Der blandes det med det naturlige vannet og tas ut til produksjon av drikkevann i vannverk.

Ti kroner for tusen liter

Ifølge Ødegaard har det blitt langt mer vanlig at avløpsvann renses så godt at det kan gjenbrukes direkte til ulike formål, som vanning og vasking. Å hente rent vann fra naturlige kilder kan etter hvert bli så dyrt at det blir vanligere å rense drikkevann i den vestlige verden også.

– Utviklingen av renseteknologien vil kanskje være det aller viktigste bidraget til at tilgangen på ferskvann ikke hindrer jordas videre utvikling. Neste gang du åpner en flaske kjøpevann til ti kroner literen: Tenk over at man kan rense 1 000 liter avløpsvann til drikkevannskvalitet for rundt samme pris, oppfordrer Ødegaard.