Stifinner på havets bunn

På dataskjermen prøver forskerne å finne den perfekte traseen for rørledningen fra Ormen Lange.

Rørledningen skal føre 400 milliarder kubikkmeter gass fra Ormen Lange inn til land. Men foreløpig skjer rørleggingen kun i en datamaskin ved Marintek. Forskerne her har tatt på seg den utfordrende jobben som veiviser når Hydro og Shell skal hente naturgassen opp fra dypet. Det kuperte terrenget gjør rørleggingen komplisert, og vanskelige strøm- og vindforhold setter også utstyr og mannskap på prøve. Et eneste feilgrep kan koste flere titalls millioner.

For 8000 år siden skapte nemlig et stort undersjøisk ras dette “fjellandskapet” 850 meter under havoverflata. Noen steder må det bygges “vei” for at rørledningen skal ligge stabilt, andre steder må forskerne regne ut om den vil tåle belastningen med å strekke seg fra topp til topp under svært varierende strømforhold. Simuleringene gir Marintek viktig kunnskap om hva som er mulig og hva som ikke er det. Det betyr igjen store besparelser for operatøren.

Det er Marinteks kunnskap rundt matematisk modellering, erfaring fra undervannsoperasjoner, samt hundrevis av forsøk i verdens største havlaboratorium, som nå er samlet, omdannet til matematiske modeller og satt sammen til et gigantisk tredimensjonalt virtuelt laboratorium: Med joystick og dataskjerm kan forskerne manøvrere rundt i en digital verden, kontrollere løsninger og sjekke alternativer. Målet er å finne den perfekte traseen for de enorme rørledningene.

Av Christina B. Winge