Visuelt verktøy

To matematikkforskere forlot SINTEF for å starte bedrift rundt visualisering. I dag er Ferrari blant kundene, og et datter-
selskap på gang i Tyskland.

Bedriften Ceetron (tidligere Viewtech) sprang ut fra SINTEFs mest avanserte matematikkmiljø i 1996, og har i dag økt til 10 ansatte. Produktet er 3D visualisering av enormt store tallmengder og grafikk. Dette hjelper industrien å formidle komplekse beregninger til andre fagmiljø og få fram et underlag som ingeniører kan bekrefte og gå god for.

Ormen Lange og Airbus France •

Mellom 1200 og 1500 selskaper rundt om i verden bruker i dag teknologien fra Ceetron – som er utviklet til høyt nivå. Mye godt gjelder dette fly- og bilindustri, men også aktører innenfor energi eller marine operasjoner.

I Norge har både Statoil og Hydro dratt nytte av hjelp fra bedriften.

– Vi har jobbet tett sammen med MARINTEK med å visualisere Ormen Lange-utbyggingen til Hydro, forteller Tor Helge Hansen som i dag er adm. dir. i Ceetron. – Akkurat nå jobber vi med flyselskapet Airbus France som er en stor kunde.

Et av problemområdene for Airbus France er å få redusert flystøy. Internasjonale miljøregler stiller krav til flyindustrien om reduksjon ved take-off og landing. Samtidig skal ytelsene fra motorene være de samme og gjerne høyere. For å greie dette trenger ingeniørene spesielle simulerings- og visualiseringsverktøy, og Ceetron har fått i oppdrag å skreddersy løsninger rundt visualisering.

Ferrari •

Når noe går galt på Ferraris formel 1-biler i forbindelse med løp, har man ofte behov for raske analyser og utbedringer på bilene fram til neste løp. Derfor hjelper Ceetron til med en komponent som simulerer strømnings- og strukturproblemer, og inngår i en programvareløsning. Dermed kan resultater fra simuleringene kommuniseres mellom ingeniørene som er ute i feltet og de som er inne på kontoret og foretar analysene.

Datterselskap •

De siste tre årene har omsetningen vært så bra at bedriften nå skal i gang med å etablere et datterselskap i Tyskland. Målet er å fungere som underleverandør til bilindustri og mekanisk industri i Tyskland, Østerrike og Sveits, og bedriften planlegger å starte kontoret i første kvartal i 2007. Selskapet er nå godt i gang med å rekruttere personell til kontoret i Stuttgart, selve hjertet i tysk bilindustri.

Av Åse Dragland