Slipp kontrollen!

Livet i en organisasjon er uforutsigbart og fullt av paradokser. Godta det, og planlegg mindre!

Av Anne B. Heieraas

– Mange bedrifter bygger opp et stort og kostbart kontrollapparat gjennom endeløs planlegging og utallige rutiner. Dessverre har ofte virkeligheten endret seg før planene rekker å bli satt ut i livet.

Det sier Stig Johannessen. Han forsker på kompleksitet i organisasjoner, og tar sterkt til motmæle mot tradisjonell systemteori.

Umulig å spå

Dagens dominerende systemtenking ser organisasjonen som en stabil og forutsigbar enhet. Her blir læring, kunnskap, kultur og samhandling en del av planleggingen og kontrollen. Johannessen ser det annerledes: – Det finnes ingen forutbestemt framtid! Derfor går det heller ikke an å si på forhånd hva som er riktig eller galt å gjøre for en bedrift. Mange ledere tror at god ledelse handler om å skape kontroll og forutsigbarhet. Samtidig legger de planer for en ukjent framtid. Det innebærer at de ikke har kontroll, og at de ikke kan forutsi hva som vil skje. – Men manglende kontroll er ikke det samme som vilkårlig kaos, presiserer Johannessen. – Kompleksitetsforskningen forteller oss at livet i organisasjoner er paradoksalt: Man har kontroll og ikke kontroll på samme tid. Overdreven fokus på planlegging er et uttrykk for at man ikke aksepterer dette paradokset.

Hverdagslig og spontant

– Organisasjonsutvikling i et kompleksitetsperspektiv handler først og fremst om å delta i de samtaler som foregår i bedriften. Om å legge til rette for bedre kvalitet i relasjoner og samtaler. Så enkelt og så vanskelig er det, sier Johannessen.

– Det er de hverdagslige samtalene som former bedriftens utvikling og evne til endring. Ingen leder kan alene beslutte hvordan en bedrift skal utvikle seg. Det skjer ved små, spontane og uforutsigbare endringer i forholdet mellom mennesker, teknologi og økonomi. Dersom ledere og ansatte i bedrifter erkjente dette, kunne de slutte å være så opptatt av en kontroll de likevel ikke har. Da tror jeg norske bedrifter kunne spart millioner av kroner, sier Stig Johannessen.

Forskeren må delta

– Jo, det blir en del møter, medgir logistikksjef Geir Berg hos kontorstolprodusenten Håg. – Men jeg synes ikke vi bruker for mye tid. Vi bruker lite tid på å lage flotte strategiplaner, men diskuterer desto mer. Samtidig vet vi at vi kan bli flinkere i strategiprosessene, og Johannessen hjelper oss til å se oss selv med nye øyne.

Forskeren har nemlig deltatt i strategiprosessen ved Håg. – Kompleksitetsperspektivet skiller ikke mellom teori og praksis, sier Johannessen. – Det er systemtenkingen som har lært oss å holde avstand til det vi forsker på. Med mitt perspektiv blir dette umulig. En forsker som vil forstå hva som skjer i en bedrift, må selv delta i bedriftens liv.