Lege på datamaskin

Skal utdanne helseledere

BedriftsUniversitetet, som eies av SINTEF, NTNU, BI og Universitetet i Oslo, har fått jobben med å utvikle et opplæringsprogram for helsesektoren på oppdrag fra Sosialdepartementet.

Målet med arbeidet er et toårig utdanningskonsept for toppledere og mellomledere i norsk helsevesen. Konseptet vil få navnet HelseUniversitetet, og tar sikte på å utdanne 200 ledere i hvert kull. Etter planen skal HelseUniversitetet etter hvert også tilby kurs og etterutdanning for ansatte på alle nivå innen helsesektoren.

Det er tidligere Unimed-sjef Paul Hellandsvik som har ledet departementets arbeid med dette programmet, som i første omgang skal bestå av seks moduler som spenner fra økonomi til endringsledelse. Ifølge Hellandsvik er lederopplæring en like viktig del av helsereformen som nytt eierskap til sykehusene. Etter planen starter det første studentkullet allerede før sommeren.

BedriftsUniversitetet fikk jobben i konkurranse med flere anbudsleverandører.