Sjekker helsen til jugendhus

Den kjente jugendstil-bebyggelsen i Ålesund er i ferd med å forvitre. Mange mener det skyldes maling fra nyere tid, som har stengt fuktigheten inne i veggene og dermed gitt fritt spillerom for hussopp; og jerndragere som har rustet og sprengt ut murpussen. Mursenteret i Oslo har inngått samarbeid med NTNU for å få analysert tilstanden til denne bebyggelsen. Prosjektet vil avføde flere hovedoppgaver ved NTNU, og anbefalinger om hvordan videre undersøkelser og restaureringer bør foregå. Jugendstilsenteret i Ålesund mener prosjektet vil ha stor betydning for både Ålesund by, Riksantikvaren, murerbransjen, malerbransjen og huseierne selv.