Gemini

Det er ikke vanlig å finne selvskryt i lederen. Men så er det heller ikke vanlig at lederen skrives av en inntauet rektor uten redaksjonelt ansvar. Den relative uavhengigheten gjør at jeg tar sjansen, og skryter av “egen” publikasjon. God forskningsformidling er det for lite av i norsk presse, med Gemini som et av unntakene det er verdt å forsvare. At levende forskningsformidling burde håndteres som en bærebjelke i et levende demokrati, ser vi av vinterens diskusjon om energi og strømpriser. Det er ikke akkurat langsiktighet og visdom som har vært mest fremtredende i strømprisdebatten – gode innspill i forrige nummer av Gemini til tross! Kanskje bladet burde ha som uttrykt ambisjon å utvide leserkretsen?

Gemini oppsto i samarbeid mellom Sintef og NTH. Stoffområdet var derfor teknologi og naturvitenskap. Nå har vi et NTNU, og også Sintef er blitt bredere. Fagfeltet som dekkes i Gemini, er gradvis blitt utvidet. Noen skritt til, og Gemini speiler hele bredden av NTNU-Sintef!

Målet på innholdssiden er innen rekkevidde. Da er det langt mer krevende å utvide leserkretsen tilsvarende. Vrangforestillingen om Gemini som et blad for smale teknofriker er utbredt. Et NTNU og et Sintef som begge har innsett betydningen av å jobbe på tvers av tradisjonelle fagdisipliner, trenger et Gemini som ikke bare er, men som også oppfattes som, en sentral og spennende formidlingskanal for alt vi driver med.

Eivind Hiis Hauge Rektor ved NTNU

Eivind Hiis Hauge
Rektor ved NTNU