Vil unngå flere skandaler

Budsjettene for store, offentlige utbyggingsprosjekter har en lei tendens til å sprekke noe kapitalt. Studier har imidlertid vist at ved å øke innsatsen i den tidlige fasen av prosjekter, er det mulig å spare betydelige beløp og unngå feil prosjektvalg. Forskningsprogram-met Concept ved NTNU skal følge statlige milliardprosjekter med lupe i årene som kommer. Hensikten er å sikre bedre valg av konsepter, bedre utnyttelse av ressursene og bedre effekt av store investeringer. Forskningen blir tett koplet mot Finansdepartementets initiativ for kvalitetssikring av store statlige prosjekter. Programmet vil se forbi kostnadsoverslag og utførelse, og fokusere tema som konseptvalg, verdiskaping og nytteverdi.

Rikshospitalet – eksempel på statlig prosjekt som ble dyrere enn det burde.