Språkhjelp til forskere

En ny språkdatabase skal hjelpe deg med forskningsbaserte tekster på norsk og engelsk.

Av Tore Hugubakken

Her kan du søke etter ord og fraser på begge språk. “EDITBase” er ikke en tospråklig ordbok – den er primært rettet mot språkbrukere med en viss kjennskap til begge språk. Basen kan for eksempel benyttes ved oversettelse av forskningsrapporter og artikler.

Bakgrunnen for å opprette en slik base er behovet for flerspråklige språkressurser innen fagfelt hvor mye av litteraturen er på engelsk, og hvor forskere har både norsk og engelsk som daglig arbeidsspråk. På mange fagfelt dukker det stadig opp nye terminologier, og mange begreper er ikke tilgjengelige på norsk i det hele tatt.

Ett av grunnprinsippene i språkbasen er kontekst (tekstsammenheng) og læring av begreper i kontekst. Tilgang til en fyldig kontekst gjør det lettere å tolke og gi mening til termer. Søker du på det norske ordet “tverrfaglighet”, kommer ikke en direkte oversettelse på engelsk, men eksempel på hvordan ordet er brukt på engelsk. Databasen suppleres kontinuerlig med nye tekster.

Språkbasen drives ved NTNUs Institutt for moderne fremmedspråk, og en rekke ulike fagmiljøer ved universitetet har vært involvert i arbeidet.