Håndtrykk

Nytt laboratorium for gendiagnostikk

Et molekylærgenetisk laboratorium står i fokus når SINTEF og Rikshospitalet nå etablerer samarbeidsprosjektet GenDia. Laboratoriet skal tilby genetiske analyser av høy kvalitet til helsevesen og forskningsmiljø, og vil ha et nært faglig samarbeid med det genteknologiske og diagnostiske miljøet ved Rikshospitalet.

– Molekylærgenetiske metoder benyttes til å avdekke sammenhengen mellom sykdom og egen status i våre gener, sier Arne Kvernheim i SINTEF, som er prosjektleder. – Ved å kartlegge genvariasjon og mutasjoner som oppstår i forbindelse med sykdom, kan vi gi nyttig informasjon til oppfølging og behandling av pasienter.

Et eksempel på hvor slike analyser kan vise seg nyttige, er ved uklare celleforandringer i livmorhals hos kvinner.