Helsesjekk for kulturskatter

Bærbart utstyr skal gjøre det lettere å sjekke helsetilstanden til historiske steinbygninger.

Av Svein Tønseth

Det nye diagnoseapparatet for våre fortidsminner skal være klart til utprøving innen utgangen av 2004. Da skal det testes under restaureringsarbeider, blant annet på Akropolis i Athen.

En gruppe europeiske forsknings- og industrimiljøer, deriblant SINTEF, har gått sammen om å utvikle utstyret i et treårig EU-prosjekt.

I fokus står sporene som tidens tann setter på steinbyggverk. Nedbør, temperaturskifter og luftforurensning kan skade steinmaterialer. Det nye utstyret med tilhørende programvare skal gjøre det enklere å vurdere om og hvor mye steinen er svekket i ulike historiske praktbygg og ruiner.

Utgangspunktet er et eksisterende instrument. Dette skal prosjektdeltakerne videreutvikle. Målet er et bærbart apparat som raskt måler steinens stivhet og styrke rundt om på bygningskroppen. Instrumentet skal også brukes i steinbrudd der byggematerialene ble hentet. Sammenlikninger av stivhet og styrke i den ubrukte og brukte steinen, vil vise hvor langt en eventuell nedbryting er kommet.

Prosjektet drar veksler på norsk oljeforskning. SINTEF Petroleumsforskning er norsk deltaker og bidrar med målemetoder som instituttet har brukt til å undersøke stein fra oljereservoarer.

– Det nye utstyret kan bli nyttig også ved inspeksjon av aldrende betongkonstruksjoner fra vår egen tid, sier SINTEFs prosjektleder, Euripides Papamichos.