Bedre enn sitt rykte I

Slapp av, blivende fedre. Det gir ingen skader på avkommet at du bruker mobiltelefon. Foreløpig.

Av Tore Hugubakken

I nærmere 30 år har forskere forsøkt å finne ut mer om hvordan apparater som lager “svake” elektromagnetiske felt (datamaskiner, varmegulv etc.), virker inn på biologiske organismer. Og med inntoget av mobiltelefoner det siste tiåret er dette blitt hyperaktuelt.

Enkelte undersøkelser har konkludert med at utstyr med svake felter kan være skadelig, mens andre studier tyder på det motsatte. Samlet sett vurderes likevel nå bevisene slik at det ikke er skadelig.

100 rapporter

Det er konklusjonen til doktorgradsstudent og fysiker Ståle Ramstad. Han har gjennomført en omfattende litteraturstudie av forskning som er gjort på området “Mannlig eksponering for felter i radiofrekvensområdet og eventuelle effekter på avkom”.

Over 100 internasjonale forskningsrapporter har han studert. Ramstad har spesielt prøvd å finne ut om mannlige kjønnsceller reagerer på svak elektromagnetisk eksponering.

Hans konklusjon er at det foreløpig ikke finnes noe som tyder på at menn som utsettes for svake elektromagnetiske felter, senere vil få barn med medfødte misdannelser. Testikkelfunksjon og mannlig reproduksjon påvirkes ikke av svake felter, det vil si felter som ikke gir noen særlig oppvarming av vevet.

Men selv om det i dag ikke finnes bevis for at mobiltelefoner, pc-er og annet utstyr har noen negativ helseeffekt, er det ennå tidlig å vite effekten av langvarig bruk. Det er særlig den hyppige bruken av mobiltelefoner forskerne er spent på om har noen virkninger. Spesielt med tanke på kreft og det faktum at mange kreftformer har lang latenstid.

– Vi må kanskje vente i 20 år før vi får vite det, vurderer Ramstad.